Общинско предприятие “РАДОСТНИ ОБРЕДИ”

Информация за видове
услуги, ритуали и цени

Вид услуга

Цена

в лева с ДДС
1

Организиране на сватбен ритуал В:

Централен дом на младоженците

зала „Пълдин“

зала „Тракия“

понеделник - петък

с механична

музика

60 лв
2

Организиране на сватбен ритуал В:

Централен дом на младоженците

зала „Пълдин“

зала „Тракия“

събота - неделя

национални празници

с музикален съпровод

138 лв
3

Организиране на сватбен ритуал В:

Централен дом на младоженците

зала „Пълдин“

зала „Тракия“

събота - неделя

Тракийска сватба

тракийски ритуал

396 лв
4

Организиране на сватбен ритуал ИЗВЪН:

Изнесен ритуал

Централен дом на младоженците

зала „Пълдин“

зала „Тракия“

240 лв
5

Организиране на сватбен ритуал ИЗВЪН:

Изнесен ритуал

Централен дом на младоженците

зала „Пълдин“

зала „Тракия“

Тракийска сватба

540 лв
6

Организиране на сватбен ритуал

Изнесен ритуал

по местоживеене на хора с
увреждания и лежащо болни

48 лв
7

Организиране на сватбен ритуал

Изнесен ритуал

в затвора

понеделник - петък

96 лв
8

Организиране на ритуал “Златна” и “Сребърна” сватба:

Централен дом на младоженците

зала „Пълдин“

зала „Тракия“

понеделник - петък

с механична

музика

48 лв
9

Организиране на ритуал “Златна” и “Сребърна” сватба:

Централен дом на младоженците

зала „Пълдин“

зала „Тракия“

събота - неделя

с музикален

съпровод

138 лв
10

Организиране на ритуал “Златна” и “Сребърна” сватба

Изнесен ритуал

240 лв
11

Организиране на ритуал “Именуване на дете”

Централен дом на младоженците

зала „Пълдин“

зала „Тракия“

0 лв
12

Предоставяне на сватбени услуги, извършвани от външни физически и юридически лица

12.1 за 1 месец

12.2 за 6 месеца

12.3 за 12 месеца

30 лв 150 лв 300 лв
13

Предоставяне на документи за сключване на граждански брак

6 лв
14

Използване на зала в Централен дом за 1 час

100 лв
15

Използване на фоайе в Централен дом за 1 час

150 лв
16

Използване на озвучаване и микрофон

70 лв