Необходими документи

за сключване на граждански брак

Документи, които трябва да предоставите предварително.

Датите за това са посочени в СЛУЖЕБНАТА БЕЛЕЖКА,
която ще получите след успешно завършване на резервацията.

1. Лични карти на младоженците

2. Декларация за сключване на граждански брак

3. 2 бр. медицинско свидетелство за сключване на граждански брак (издадени не по-рано от 28 дни преди датата на брака)

PDF

Виж изследванията

4. Заплатена фактура или заявление за отказ от услуги

5. Документ от нотариус за избран режим на имуществени отношения (само за брачен договор или режим на разделност), ако има такъв

6. Младоженците, ненавършили 18 години, да носят разрешение от районния съдНосете със себе си:

1. Лични карти - на младоженците и свидетелите - общо 4 бр.;
2. Сватбени пръстени;
3. Ритуални чаши и шампанско;
4. Питка и мед.Най-късно 10 календарни дни преди брака трябва да прикачите всички необходими документи за преглед от длъжностно лице и 5 дни преди него, да ги представите в оригинал в град Пловдив, ул.”Хр. Г.Данов” № 34 (Централен дом на младоженците).