Цени и услуги

Обреден дом

Ритуали в зала

Организиране на сватбен ритуал с механична музика

Възможни дни: Понеделник - Петък

Организиране на сватбен ритуал с музикален съпровод

Възможни дни: Събота - Неделя

Сватбен обред с фолклорен тракийски ритуал "Тракийска сватба"

Възможни дни: Събота - Неделя

Организиране на ритуал "Златна" и "Сребърна" сватба с механична музика

Възможни дни: Понеделник - Петък

Организиране на ритуал "Златна" и "Сребърна" сватба с музикален съпровод

Възможни дни: Събота - Неделя

Предоставяне на документи за сключване на граждански брак

Възможни дни: Понеделник - Неделя

Изнесени ритуали

Организиране на изнесен сватбен ритуал

Възможни дни: Понеделник - Неделя

Сватбен обред с фолклорен тракийски ритуал "Тракийска сватба"

Възможни дни: Понеделник - Неделя

Сватбен ритуал по местоживеене на хора с увреждания и лежащо болни

Възможни дни: Понеделник - Неделя

Организиране на сватбен ритуал в затвора

Възможни дни: Понеделник - Петък

Изнесен ритуал “Златна” и “Сребърна” сватба с механична музика

Възможни дни: Понеделник - Неделя

Зала под наем

Цена за ползване на зала в Централен дом за 1 час

Възможни дни: Понеделник - Неделя

Цена за ползване на фоайе в Централен дом за 1 час

Възможни дни: Понеделник - Неделя

Цена за използване на озвучаване и микрофон

Възможни дни: Понеделник - Неделя